BOKNINGSVILLKOR
Den inte jätteroliga men så viktiga informationen!

BOKNINGSAVTAL
Bokning av monterplats oavsett avtalets form, är bindande.

Vid anmälan mottar Utställaren bokningsavtal där åtagandet framgår. Avviker avtalet från överenskommelsen skall Utställaren skriftligen påtala detta inom 8 (åtta) dagar från avtalets datering. Görs inte detta är Mässan och Utställaren bundna av innehållet i avtalet.

Mässan äger rätten att justera och omdisponera layout av hall. Mässan äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med Utställaren till omedelbart upphörande i händelse av Utställarens dröjsmål med erläggande av betalning.

Vid händelse att arrangören ställer in mässan återbetalas fakturerat belopp i helhet.

BETALNINGSVILLKOR
Monterhyra och övriga eventuella avgifter skall betalas innan mässan, senast 30 dagar efter utställd faktura. Försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2,5 procent per månad.

Fakturaavsändare: Östgöta Media AB.

AVBOKNING
Vid avbokning senare än 31 augusti 2018 ska totalt pris enligt följande avtal betalas.
Monterplats får ej helt eller delvis upplåtas till annan utan tillstånd av Mässan. Medutställaren skall skriftligt godkännas som utställare av arrangören.